"Най-честите очни заболявания при децата"
на доц. Д-р Виолета Чернодринска д.м.

Цена: 48,00 лв.

Плащането става при доставка.

Най-честите очни заболявания при децата от доцент Чернодринска

Почти 50 години след излизането на единствената в България книга, посветена на детските очни заболявания на колектив Ив. Василев, Ст. Дъбов и В.Василева „Очна патология в детска възраст” имаме удоволствието да посрещнем едно чудесно помагало не само за специализиращите офталмолози, но и за тези от нас, които държат да бъдат в крак с новостите във всички области на офталмологията.

Представената книга е посветена на най-честите заболявания в детската възраст като особено внимание се обръща на диагностиката и съвременното им лечение. Целта и е детската очна патология да бъде поставена на достойно място в науката офталмология и тя представлява сериозен принос в борбата за опазване на детското зрение.

Съдържанието на книгата не е подчинено на конвенционалния начин на излагане на материала – анатомия, физиология, методи на изследване разделяне на патологията на анатомичен принцип и т.н. Изложението започва с подробен преглед на ембрионалното развитие на окото, растеж и развитие след раждането и изследване на рефракцията в детска възраст и бинокуларното зрение. Следват най-честите очни заболявания подредени по възрастта, в която обикновено се проявяват – вродени, до една година, след една година от развитието на детето. Към всяка глава са дадени необходимите за изясняване на въпроса данни от анатомията, физиологията и методите на изследване, специфични за дадената патология. Това прави възприемането на материала много по-лесно и книгата се чете на един дъх.

В някои от главите, каквито са напр. вродената катаракта и вродената глаукома е наблегнато на диагностиката и следоперативното проследяване, което е особено важно за всички офталмолози, имащи контакт с деца. Оперативните техники, които са приоритет на ограничен брой колеги са засегнати по-бегло, което позволява да не се утежнява изложението. Особено ценни са главите за диагностиката, лечението и профилактиката на ретинопатия та на недоносеното и лечението на страбизма и амблиопията. Авторката има богат личен опит, който е преставен много систематизирано и разбираемо. Изключително ценно е въвеждането на възможностите на телемедицината в процеса на диагностиката и лечението на ретинопатията на недоносеното.

Книгата е богато илюстрирана с оригинални схеми и снимки на пациенти от практиката на доц. Чернодринска. Това прави лесно и приятно възприемането и на най-трудната материя и показва лекотата, с която авторката владее материала.

Проф. Д-р И. Петкова д.м.

Поръчайте от тук